Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

JR Kodintavaratalo Oy Y-Tunnus: 1840850-6
Tammisaarentie 641
10300 Karjaa
verkkokauppa@kodintavaratalo.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juha Anttalainen
verkkokauppa@kodintavaratalo.fi

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus
- verkkokaupan vapaaehtoinen käyttö
- asiakassuhde

Henkilötietojen tallennuksen ja käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden ylläpito, yhteydenpito asiakkaaseen ja asiakaspalvelu.

Tietoja ei käytetä asiakkaan profilointiin tai asiakkaan yksilöllisen ostokäyttäytymisen seurantaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, yhteystiedot, osto- ja kuittidata, palauteviestit, sähköisen asioinnin osoitteet, kuten IP osoite, sivut ja toiminteen, joita asiakas käyttää, kanta-asiakas tasot ja asiakasryhmät ja mahdolliset asiakkaan erityistarpeet.

Tietoja säilytetään lain mukainen maksimiaika asiakkaan asioinnin lakattua.

Vierailijoiden IP osoitteita ja sivuston selausdataa käytetään sivustolla mahdollisesti esiintyvien virheiden tutkimisessa, tietoturvan ylläpidossa, sivuston toiminnan parantamisessa niissä tapauksissa, että tiedot voidaan katsoa henkilötiedoiksi. Henkilö voi erikseen evätä mm. kohdennettua markkinointia varten kerätyn datan keräämisen kieltämällä sivuston evästeet ensimmäisen vierailun yhteydessä, sekä tasaisin väliajoin tehtävällä suostumuksen tarkistuksella.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan asiakkaalta puhelimitse, sähköpostitse, sähköisillä viestintäpalveluilla, sosiaalisen median- ja web-lomakkeiden kautta, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Organisaatioiden, yritysten ja julkisten toimielinten tietoja voidaan kerätä myös julkisista tietolähteistä, kuten verkkosivuilta ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön suostumusta.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman henkilön suostumusta. Evästeasetukset hyväksymällä selausdata ja ostokäyttäytymisestä kertyvä data voidaan siirtää julkisiin palveluihin, kuten Google tai Meta (Facebook ja Instagram) tai vastaavien mainostajien palveluihin markkinoinnin kohdentamista varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin ylläpidossa ja tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia ja rekisterin ylläpitäjä pitää huolen siitä, että niitä pääsee käsittelemään vain ne työntekijät, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Rekisterin ylläpitäjä pitää huolen siitä, että web-palvelualustan laitteisto ja ohjelmistot ovat suojattu huolellisesti asianmukaisin tietoturvamenetelmin. Henkilötietoja ei luovuteta, myydä tai siirretä ulkoisille toimijoille ilman erillistä suostumusta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä jonka tiedot rekisteriin on tallennettu, on oikeus tarkastaa itsestään kerätyt tiedot, pyytää oikaisua vääriin tietoihin. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa vaatia henkilöä todistamaan henkilöllisyytensä ennen tietojen luovutusta. Reksterinpitäjä vastaa henkilötietokyselyihin kuukauden aikana saapuneesta kyselystä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on "oikeus tulla unohdetuksi", jolloin henkilö voi pyytää rekisterinpitäjää poistamaan hänestä kerätyt henkilötiedot. Henkilöllä on myös oikeus rajoittaa henkilötietojensa käyttöä tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa vaatia henkilöä todistamaan henkilöllisyytensä ennen tietojen luovutusta. Reksterinpitäjä vastaa henkilötietokyselyihin kuukauden aikana saapuneesta kyselystä.