Kontaktuppgifter

Ingå

Ola Westmans allén 7
10210 Ingå
inkoo@kodintavaratalo.fi
Puh. 09-8786282

Karis

Ekenäsvägen 641
10300 Karis
karjaa@kodintavaratalo.fi
Puh. 044-7239092

Lojo

Lojoåsvägen 758
08500 Lojo
lohja@kodintavaratalo.fi
Puh. 019-322095

Nummela

Ojakkalavägen 15
03100 Nummela
nummela@kodintavaratalo.fi
Puh. 010-5812770

Virkby

Virkbyvägen 13
08700 Lojo
virkkala@kodintavaratalo.fi
Puh. 044-7239090

Vid produktförfågan samt garantiärenden ber vi er att kontakta infodisken i den affär ni köpt varan.

Se enskilda affärernas uppehållningstider här